Liturgia pre rodiny na Veľkú Noc 2020
  • Keďže sa tohto roku na Slovensku nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom, ponúkame Vám texty domácej liturgie. Je to pozvanie nábožne prežiť Veľkonočné sviatky v našich domácnostiach. Môže sa ich pomodliť rodina, alebo jednotlivec. Texty pripravil prof. F. Trstenský.

Kliknutím stiahni: Liturgia pre rodiny na Veľkú Noc 2020 (60 kb)

Krížová cesta v čase epidémie koronavírusu
  • Krížovú cestu pripravil kňaz Patrik Taraj.

Kliknutím stiahni: Krížová cesta  (145 kb)

Kniha – „Vznešenejšia cesta” 
  • Knihu pripravil prof. František Trstenský. Je to vysvetlenie Pavlovho hymnu na lásku v 13. kapitole Prvého listu Korinťanom. („Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá… sv. Pavol)

Kliknutím stiahni: Vznešenejšia cesta  (3 Mb)