Aj tohto roku sa horskí vodcovia stretli v kostole v Novom Smokovci, aby na začiatku letnej sezóny spoločnou sv. omšou a modlitbou vyprosovali sebe a svojim klientom bezpečné návraty z hôr.

Chlapi, nech vás chráni Božia ruka na všetkých cestách a sv. Ján Pavol II., patrón horských záchranárov nech sprevádza svojim príhovorom všetkých, ktorí prichádzajú do hôr za športom, oddychom a prácou.