Patrón horských záchranárov

Sviatok: 22. október

Od 21.októbra 2012 je patrónom slovenských horských záchranárov.

Karol Wojtyła sa narodil vo Wadowiciach (Poľsko) 18. mája 1920. Radosť a pokoj detských čias boli veľmi skoro otrasené predčasným odchodom matky, ktorá zomrela, keď mal Karol deväť rokov. O tri roky neskôr (1932) zomrel aj jeho starší brat Edmund a v roku 1941, vo veku dvadsaťjeden rokov, stratil Karol aj svojho otca.

Začal študovať na gymnáziu, neskôr počas obdobia nacistickej okupácie Poľska tajne pokračoval v štúdiu a zároveň pracoval štyri roky ako robotník vo fabrike Solvay

V tých rokoch v ňom dozrela túžba po kňazstve, a tak sa začal od roku 1942 zúčastňovať tajných prednášok z teológie vo veľkom seminári v Krakove. Kňazské svätenie prijal 1. novembra 1946. Na druhý deň, v sugestívnej atmosfére krypty sv. Leonarda v katedrále na Waweli, celebroval primičnú svätú omšu.

Neskôr ho poslali do Ríma, aby si doplnil teologické vzdelanie. Stal sa študentom Teologickej fakulty na Pápežskej dominikánskej univerzite Angelicum.

V júni roku 1948 obhájil svoju doktorskú prácu a vrátil sa do Krakova, aby začal svoju pastoračnú činnosť ako kaplán. Vo svojej kňazskej službe sa daroval s nadšením a veľkorysosťou. Roky, ktoré strávil medzi mladými, mu umožnili poznať do hĺbky nepokoj ich srdca a ako kňaz sa pre nich stal nielen učiteľom, ale aj duchovným sprievodcom a priateľom.

Vo veku 38 rokov bol vymenovaný za pomocného biskupa Krakovskej diecézy. V roku 1964 bol vymenovaný za arcibiskupa Krakova a Pavol VI. ho 26. júna 1967 kreoval za kardinála.

16. októbra 1978 bol zvolený za pápeža a biskupa Ríma a prijal meno Ján Pavol II. Svojím pastierskym srdcom, plne darovaným veci Božieho kráľovstva, objímal celý svet. Vo svojom neobyčajnom misionárskom zápale mal obrovskú lásku k mladým ľuďom. Zaviedol tradíciu zvolávania svetových dní mládeže, ktoré mali pre neho cieľ zvestovať novým generáciám Ježiša Krista a jeho evanjelium.

Svoj dlhý a plodný pozemský život zavŕšil vo Vatikáne v sobotu 2. apríla 2005 v predvečer nedele Božieho milosrdenstva.

Za svätého bol vyhlásený pápežom Františkom 27. apríla 2014 na Námestí sv. Petra v Ríme.

V dňoch 12.-16. septembra sa konala púť príslušníkov Horskej záchrannej služby do Ríma. Pri tejto príležitosti im Mons. Slawomir Oder – postulátor kanonizačného procesu Jána Pavla II., odovzdal dar pre Horskú záchrannú službu – relikvie svätého Jána Pavla II.

Relikvia je k dispozícii pre príslušníkov HZS a ich rodiny, v prípade záujmu kontaktujte kaplána HZS.

Modlitba horského záchranára k sv. Jánovi Pavlovi II.