„Život nie je len o práci, ako viera nie je len o kostole.“

Chceš zažiť radosť z dosahovania vrcholov – tých tatranských ako aj duchovných? Ak prichádzaš do hôr obdivovať krásu stvorenia, nezabudni aj na jej Stvoriteľa…

Aj v horách máš možnosť využiť ponuku neformálneho a individuálneho rozhovoru s kňazom počas túry, zažiť sv. omšu priamo v horách, či sa duchovne povzbudiť a prežiť Boží dotyk pri sviatosti zmierenia.

V prípade záujmu o rozhovor, o prípravu a vyslúženie sviatostí, kontaktuj kaplána HZS, ktorý okrem iného:

 • Pomáha riešiť otázky, duchovné problémy a požiadavky príslušníkov Horskej záchrannej služby, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
 • Pripravuje na prijatie sviatostí a vysluhuje ich pre príslušníkov, zamestnancov HZS a ich rodiny (napr. krst, sväté prijímanie, birmovka, sobáš, spoveď…)
 • Slávi sväté omše, požehnáva pracoviská a kancelárie, domy, autá;
 • Vykonáva pohrebné a pietne obrady, pietne spomienky.
 • Vykonáva duchovnú starostlivosť individuálnu a kolektívnu (napr. osobné rozhovory v otázkach duchovného života, diskusie).
 • Organizuje rôzne duchovné podujatia
  • Slávenie svätých omší za prítomnosti príslušníkov HZS
  • Organizovanie púti do Levoče, Ríma a Vatikánu
  • Pripravuje aktivity v rámci oslavy sviatku sv. Jána Pavla II., patróna záchranárov
 • nedeľné sv. omše sú obetované za záchranárov a ich rodiny
 • v prípade tragických udalostí v horách, večerná sv. omša toho dňa je obetovaná za obete hôr a ich príbuzných