Dňa 18. augusta 2018 na farskom dvore v Harichovciach bolo otvorenie a požehnanie novej lezeckej steny. Pri tejto príležitosti príslušníci HZS zo Slovenského raja pripravili pre prítomných ukážky lezenia a zlaňovania a zároveň doprevádzali prítomné deti v ich prvých lezeckých výstup och na lezeckej stene.