Aj tento rok sa v už tradične slúžila sv. omša za príslušníkov horskej služby a ich rodiny na Veľkej Rači. Osobitne sme si spomenuli aj na tých príslušníkov, ktorí už nie sú medzi nami. Ďakujeme všetkým, ktorý túto akciu zorganizovali.