Stalo sa to už niekoľkoročnou tradíciou, že horskí záchranári zo Zuberca spolu s kolegami z poľského Topr-u a Horskej služby z Čiech sa schádzajú na spoločnej sv. omši na Hutách, ktorá je obetovaná za zosnulých členov horskej služby. Tohto roku sme si pripomenuli výročie smrti Janka Matláka, Jána Tybora, Jozefa Koršalu, Rudka Machu a Romana Bencúra aj za účasti nášho Ordinára Františka Rábeka.