Dnešný deň si pripomíname 100. výročie narodenia nášho patróna sv. Jána Pavla II.

Pápež František vo svojom príhovore počas sv. omše pri hrobe tohto svätca zdôraznil: “ Svätý Ján Pavol II. bol Božím mužom, pretože sa modlil a modlil sa veľa. No ako to, že človek, ktorý má toho toľko, mnoho práce pri vedení Cirkvi…, strávi toľký čas v modlitbe? On dobre vedel, že prvoradou úlohou biskupa je modliť sa.  On to vedel, a aj to tak robil… Prosme ho dnes, aby nám všetkým sprostredkoval milosť modlitby, milosť blízkosti k druhým a milosť milosrdenstva. “

„Vraciam sa do Ríma s obrazom vašich hôr – našich hôr, ktorý sa mi vtlačil do pamäti. Vysoké Tatry, také drahé srdcu Slovákov i Poliakov! Ony nerozdeľujú, ale spájajú. Obraz našich hôr nech je vždy výzvou vystúpiť v duchu k Pánovi, lebo od Boha zostupuje k nám každé dobro a každý dokonalý dar.“

(Ján Pavol II., Poprad 1995)

  • Večerná sv. omša dnešnej slávnosti je obetovaná za všetky rodiny horských záchranárov.