„Ak nežijeme svoj život pre niekoho iného, nie je to život.“ (Matka Tereza)

Kňazská služba:

  • individuálna sv. spoveď vo vonkajších priestoroch
  • pri vážnom zdravotnom stave sviatosť pomazania chorých a sv. prijímanie

Služba seniorom a opusteným:

  • dovoz nákupu a liekov
  • individuálna pomoc

Ak patríte medzi tých, ktorí pomoc potrebujú, alebo niekoho takého poznáte, spokojne sa ohláste na tel. číslach: 0948 503 966, 0903 624 152.