Dnešný deň, 22.10. slávime sviatok sv. Jána Pavla II., nášho nebeského patróna. V máji uplynulo sto rokov od jeho narodenia a zároveň je to už osem rokov, čo nad nami drží svoju ochrannú ruku ako náš nebeský patrón.

Na začiatku svojho pontifikátu sa svetu prihovoril slovami, ktoré charakterizovali aj celú jeho ďalšiu službu; ako posol nádeje: „Nebojte sa! Otvorte, otvorte dokorán dvere Kristovi!“ Počas svojho pôsobenia na Petrovom stolci absolvoval 104 veľkých pastoračných ciest, z toho tri na Slovensko. Chcel tak čím viacerých povzbudiť vo viere v Krista a podeliť sa o svoju radosť zo života s Ním.

Keď pápež Ján Pavol II. zomieral, Námestie sv. Petra bolo plné ľudí, najmä mladých, ktorí sa chceli naposledy stretnúť so svojím pápežom. V deň pohrebu Svätého Otca bolo možné vidieť množstvo transparentov s nápisom „Santo subito“ (Zaraz svätý).

Pápež Benedikt XVI. o ňom povedal, že „…sa stal človekom otvoreným, ktorým prenikal Boh. Bol otvorený Bohu, a bol naplno preniknutý Bohom. Nezameriaval na seba, ale nás viedol, aby sme videli a rozpoznali Boha.“

Drahý svätý Ján Pavol II., oroduj za nás i za všetkých horských záchranárov a ich rodiny, ktorých si sa stal patrónom, aby sme sa aj my stávali ľuďmi, ktorých preniká Boh.